Mart shop

Szerződés folyamata

Tisztelt Partnerünk!

Itt szeretnénk számodra betekintést adni a jelenleg használatban lévő szerződési formátumokról.

A cégeink között fennálló szerződéses jogviszonyt alapjaiban a SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS rögzíti, mely megfelel a hatályos jogszabályban rögzített kritériumoknak. Fontos tudni, hogy a Szállítási Keretszerződés a termékek szállításával, átvételével, és beépítésével egyidejűleg az azokhoz kapcsolódó szavatosság, jótállás és garanciaérvényesítéshez szükséges dokumentum.

A szállítási keretszerződés fontos kiegészítő része az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF).

Az első vásárlás alkalmával szükségünk vagy egy úgynevezett FAD nyilatkozatra, mely a fordított adózáshoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségedet dokumentálja.

Hitelkeretet biztosító szerződéseink

A hitelkeret elbírálásakor releváns szempont, hogy leendő Partnerünk egyéni vállalkozó, vagy valamelyik cégforma keretén belül működik.

Ha egyéni vállalkozóként vagy Partnerünk, a fentiek kitöltésén túl szükségünk lesz egy

Egyes esetekben szükséges lehet közjegyzői okiratban rögzített ingatlan elidegenítési dokumentumra is.

Ha cégformaként (Bt, Kft, Rt) vagy Partnerünk, akkor első körben hitelbiztosító segítségével kiértékeljük a Cég hitelképességét, és lekérdezzük nyilvános céginformációs csatornán keresztül a pénzügyi mérlegét. Amennyiben a hitelbiztosító számunkra kedvező keretet állapít meg, abban az esetben elégséges a szállítási keretszerződésbe foglalni azt. Abban az esetben, ha a hitelbiztosító lekérdezése nem jár pozitív eredménnyel, lehetőség nyílik arra, hogy kezesség vállalása mellett, egy fedezeti pont (telek, telephely, ingatlan) bevonásával, mely forgóeszköz hitelként szerepel, megtaláljuk a közös együttműködés lehetőségét.

Hitelfedezetként Bankgaranciát is elfogadunk, evvel kapcsolatosan érdeklődj számlavezető bankodnál.

További lehetőségként engedményezési szerződést is elfogadunk egy harmadik fél bevonásával, melynek lényege, hogy halasztott átvételű fizetés esetén az engedményezési szerződésbe általad bevont harmadik fél vállal felelősséget az áru ellenértékének kifizetésére. Ebben az esetben is szükségünk van előzetesen harmadik fél hitelképességének ellenőrzésére.

Amennyiben szeretnél velünk szorosabban, biztonsággal növekedve együtt dolgozni, a fenti lehetőségeket jelezd annál az üzletvezetőnél, ahol vásárolsz.

Általánosan elmondható, hogy a Szállítási Keretszerződés létrejöttének folyamata 30 nap, abban az esetben, ha minden dokumentumot rendben találunk. Ha leendő Partnerünk hitelképessége bármely okból megkérdőjelezhető, addig sajnos nincs lehetőség a biztonságos és hosszú távú együttműködésre.

A hitelkeret kezelésében, és az ahhoz kapcsolódó módozatokban minden Partnerünk egyedi elbírálás alá esik, ezért a legtöbb szerződésünk ugyan standard alapokon nyugszik, de a mellékletek kialakítása egyedi.

A számodra megfelelő partneri viszony kialakításában szívesen segítenek mind a boltvezetők, mind a Mart Kft. területi, illetve credit-management vezetői.